Buff – Đầu tư & tích lũy linh hoạt

Đầu tư và tích lũy có lợi nhuận ổn định hấp dẫn không còn là sân chơi riêng của người có nhiều tiền. Với BUFF, ai cũng có thể tích lũy và đầu tư một cách thuận tiện, an toàn, và có lợi nhuận hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng truyền thống. Với BUFF, mọi người dùng đều là khách hàng ưu tiên, được tiếp cận với những sản phẩm tốt nhất ngay từ chiếc điện thoại thông minh của mình.

Xem trực tiếp